Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPGEDRAGEN

aan

HHJNEH VRIEND

P. ROSCAM ABBING,

Y. D. M.

U, het kind der Matuur, en, vrat meer is, van Gods Genade, zij dit Boek toegewijd. Eenmaal, toen ik de Natuur en den Mensch schetste, beloofde ik ook aan de beschouwing van den Bijbel en den Mensch mijne krachten toe te wijden. God heeft mij, sedert deze belofte, nu tien jaar geleden, op wonderbare wegen geleid, te wonderbaar, dan dat zij den kinderen dezer wereld zouden behagen; maar ook u leidde Hij zoo, en wij zijn broeders gebleven, nimmer, ook niet een oogenblik, aan elkander vervreemd.

Uit de nalatenschap van mijne Zuster lodize is menige gelijkenis in het eerste gedeelte van dit Stuk ingevloeid; zij is reeds in de eeuwige rust der Heiligen ingegaan; maar het oog, waarmede zij eens het gebied der Schepping en der Genade aanschouwde, is immers ons oog nog?

Sluiten