Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE voor den Toezicht-hquder over de Orgels in de Kerken.

Art. 1.

Aan den Tjïeiieht-^rffuaêr over de Orgels is in het algemeen aanbevolen, voor de jichtige instandhouding en de zuiverre intoneering der Orgels met alle zorgvuldigheid te waken.

Art. 2.

Te dien einde is hij verplicht, de veertiendaagsche ol wekeljjksche stexming der Orgels en der tongwerken, van tijd tot tijd, onverwacht te inspecteeren.

Art. 3.

Bg de algemeene jaariijksche stemming is hij doorgaande tegenwoordig. De onderscheiden Orgel-makers en stemmers treden met hem in overleg over de tijdsbepaling en den geregelden afloop van deze hunne werkzaamheden ; terwijl hij daarvan aan de verschillende SubCommissiën kennis geeft.

Art. 4.

Hij houdt jaarljjks, in de maand September, eene inspectie over al de Orgels, ten einde aan de betrokken Commissiën,. voor 15 October, in te leveren eene schriftelijke opgave der noodige reparatiën, met raming der kosten. Dien onverminderd maakt hij te allen tijde de

Sluiten