Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch? Het product der anorganische stof, dat na tallooze ontwikkelingstrappen te hebben doorgeloopen, ten laatste tot aap, tot wildeman, tot natuurmensen, tot beschaafd, tot geleerd, wie weet, zelfs tot Godgeleerd mensch (d. i. tot een soort van monomaan) is geworden, om straks te worden opgelost in stikstof, zuurstof, waterstof, koolstof en andere stoffen. Wat is zedelijke vrijheid? Eien postulaat uwer hooggeroemde Moraal, maar een hersenschim voor wie niet aarzelt het begrip der absolute causaliteit zonder voorbehoud toe te passen, en opmerkzaam op de continuïteit van het dusgenaamd zedelijk leven gelet heeft. En het geloof aan onsterflijkheid? De laatste vijand, dien de wetenschap bestrijden, en zoo mogelijk uitroeijen moet. Eeeds is het haar gelukt, aan den welbekenden Trias van het oude Eationalisme: God, Deugd en Onsterfelijkheid, het eerste en derde lid te ontscheuren; het zal moeten blijken, of het tweede, in zijn isolement, zooveel vaster dan die beiden zal staan. In afwachting daarvan — hoor, mijn vriend, de Moraal ter zijde gelaten, maar Cultuur is zeker iets goeds, en huidcultuur bovenal bijzonder aan te bevelen aan wie tot volle klaarheid wil komen. Eten en drinken, ziedaar het Avondmaal van den Zoon dézer eeuw; baden en zwemmen , ziedaar zijn Doop, waarvan de herhaling ten hoogste wenschelijk is; in het water verdwijnen dan straks alle

Supranaturalistische illusiën"— gij kunt wel zwijgen,

man der uiterste linkerzijde, wij hebben reeds in uwe taal de stoute magtspreuken van het Materialisme herkend. Acht dien vijand niet gering, M. H., hij „rukt vast aan met vliegende banieren," om bepaaldelijk tegen theologie in iederen vorm zijnen krijg op leven en dood te beginnen. Stofwisseling is zijn wachtwoord, en „zonder phos-

Sluiten