is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bisschop ingelaten, en begon hem nu zijn geweten nog te kloppen? De bisschop onderhield zich vervolgens meermalen geheel alleen met hem. En nadat hij zich op 10 Aug. 1668 van den middag tot den avond toe met hem had bezig gehouden, legde de graaf den 11 Aug. in de hofkapel de Roomsch-Catholieke geloofsbelijdenis af.

Kort daarop ontving de graaf het patent, waarin hij tot „Keizerlijk Rijkshofraad en Kamerheer" werd benoemd.

De eerste vogel was gevangen, zij het ook deels met zijn eigen wil. Nu de gravin en hare kinderen nog.

De verstandige en vastberadene vrouw bleek reeds het gevaar te beseffen. Zij haastte zich om hare drie oudste kinderen naar de Nederlanden te zenden en aan de Generale Staten aan te bevelen '). Zij beviel tijdens deze hachelijke gebeurtenissen van haar jongste kind.

') De namen dezer kinderen waren: a. Ernst geb. op Altena by Schutterop, 18 Nov. 1661, naderhand overste by de cavalerie van het Nederl. leger; b. Christoph. Bernhard geb. 31 Dee. '64, later kapitein ter zee by de Nederl. vloot, overleden in 1697; c. Arnold Jobst geb. 21 Jan. '66, die later met koning Willem III naar Engeland ging en in 1692 overleed; d. Statius Philip, naar de Nederl. Staten en naar zyn oom Philip v. Steinfurt zoo genaamd, geb. 27 Aug. '68, was een zuigeling dien de moeder bij zich hield; hy werd later in Nederland tot generaal-majoor en tot gouverneur van Heusden benoemd; hy huwde in '98 met eene gravin v. Horn en overleed kinderloos in 1749.