is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den graaf zeiven weer naar Bentheim te laten tiekken, vertrouwde men niet. Men liet hem een stuk teekenen, waarin majoor Amsroth gemachtigd werd, het grafelijk slot te Bentheim met 50 man te bezetten. De gravin weigerde de overgaaf, zoolang zijniet zelve den graaf mondeling gesproken had. Hierop verscheen de bisschop zelf met ongeveer 3000 man cavalerie en infanterie met de noodige veldstukken en houwitsers De gravin had ernstig verboden de poorten van het slot Bentheim te openen; maar haar hofmeester Wolf scheen zoo beangst voor zijn leven, dat hij buiten weten der gravin de wacht beval, de sleutels over te geven. De gravin het gevaar van uit haar vertrek bemerkende, snelde in persoon toe om het openen der poorten te beletten. Zij kwam echter te laat, de troepen waren reeds gedeeltelijk binnengedrongen. Nu het geweld begon, was het ïecht uit. Zij was als een gevangene in haar eigen kasteel.

Daarna betrokken de bisschop en de graaf samen met den staf en '200 ruiters het slot, terwijl het leger zelf in de .„Brechte" (een stuk weidegrond buiten de stad) staan bleef. Den volgenden dag - het was juist Zondag — kwam de hofprediker Sertorius om naar gewoonte den dienst te verrichten. Hij werd echter door de hooge gasten uitgelachen en op spotachtige wijze teruggezonden. De dienst werd dadelijk op Roomsch-Catholieke wijze door den domkoster Van