Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Des Heeren wegen zijn hooger dan de onze. Door die hoog e r e wegen leide Hij onze Hoogeschool, opdat het volk, de Bestuurders, de Hoogleeraren, de studenten der Vrije Universiteit in de laagte mogen worden gebracht tot de gedurige en geheele onderwerping aan het Woord Gods; tot het persoonlijke zinken in het verbond der genade; tot de bede van Salomo: »Geef mij nu wijsheid en wetenschap! Dan zal het antwoord volgen om den wille van den gezalfden Middelaar: »Omdat gij nu dit voor u begeerd hebt, — de wijsheid en de wetenschap is u gegeven; daartoe zal Ik u ook geven rijkdom en goederen en eere 1"

Dan zal de Universiteit gezegend en ten zegen zijn; het vaderland zal gered worden; de Bruid des Heeren zal met éene stemme het lied der liefde zingen: »Kom haastelijk, Heere!" En God zal worden verheerlijkt!

Ik heb gezegd.

Sluiten