Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het menschelijk geslacht. Confucius, Buddha, Mohammed, om van zoo menig ander te zwijgen, hebben niet vruchteloos geleefd. De beschaafde moet ze kennen. Hij mag geen vreemdeling zijn in de algemeene godsdienst-geschiedenis, die ons van zulke mannen spreekt. Deze geschiedenis verdient onze warme belangstelling, omdat zij ons bekend maakt met de verschillende vormen, waarin zich des menschen behoefte aan godsdienstig leven geopenbaard heeft; omdat zij ons de bladzijden voorlegt, waarop de vromen van alle tijden en alle volken hun verhevenste gedachten hebben neergeschreven ; omdat zij de godsdienst-stichters, de godsdienstige genieën aan onzen geest laat voorbijgaan.

De geschiedenis is de leermeesteresse der menschheid. Geldt dit voor elk volk, wat betreft zijn staatkundig leven, ook de godsdienst heeft zijn geschiedenis van het verleden, die rijk is aan lessen voor het heden. Zij leert den mensch het blijvende van het vergankelijke onderscheiden en wijst hem de richting aan, waarin hij zich heeft voort te bewegen, om niet te spreken van de vele edele persoonlijkheden van allerlei karakter, die zij te aanschouwen geeft als even zoovele leidslieden op den weg tot waarachtige humaniteit. Daarom zal de geschiedenis en wel de geschiedenis in haar ruimsten omvang te allen tijde een groot deel kunnen leveren van de stof voor het godsdienst-onderwijs.

Sluiten