is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de toekomst." Met die leus arbeide zij. Aan een lichaam als onze vaderlandsche kerk, zoo groot en met zulke eeuwenheugende traditiën, behoeft de macht niet te ontbreken. Nog staan de edelste krachten in den lande haar ten dienste. Zij vertrouwe er vrijmoedig op. Het beste middel late zij niet onbeproefd ter bereiking van het verheven doel harer gemeenschap: lichtstralen te werpen tot in de uiterste hoeken onzer samenleving en bij de zonen en dochteren van alle standen den levensernst te verhoogen!