Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een verbond is een overeenkomst tusschen partijen en nu zou men mogen vragen of dit verbond niet alleen door het volk maar ook door God is erkend.

De uitkomst heeft bewezen dat het een werk Gods was. Het is op de proef gesteld, gelijk elk werk Gods wordt beproefd. Het is beproefd in een weg van bloed en tranen. Dit is de wonderlijke en onnaspeurlijke weg Gods met Zijn beminden. Het gaat recht in tegen onze bevatting en verwachting, dat de alleen wijze God Zijn volk leidt in de smeltkroes der verdrukking om hun Zijn liefde te bewijzen. Gods eigen Woord getuigt „Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij", Hebr. 12:6. Dit wordt bevestigd aan een volk of aan een mensch alleen, in zooverre God er Zich over ontfermt.

Dit is bevestigd aan de eerste Christelijke Kerk in wier midden de Hooge God kennelijk tegenwoordig was. Het is vervuld aan de kerk in Nederland in de dagen van de bangste vervolging, de tijd der Reformatie. Het is ook bevestigd aan de vervolgde kerk in Schotland. Wij mogen aannemen dat haar Verbond met God made oorzaak is geweest dat de wereld voor haar afgesloten werd door bange vervolging, opdat zij van de wereld afgesneden zijnde alleen hun betrouwen op God zouden stellen en hun blijdschap in Hem zouden vinden.

In de ervaringen van de Kerk, die in dit boek zijn opgeteekend, vindt men de bewijzen, niet alleen dat de Engel des Heeren Zich legert rondom degenen, die Hem vreezen, maar ook dat de Heere onder de hevigste vervolgingen meer vreugde in hun hart heeft gegeven, dan ten tijde wanneer anderer koren en most vermenigvuldigd werd.

C. B. v. WOERDEN Jr.

Sluiten