is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving van alle de heelkundige operatien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$o KORTE BESCHOUWING dek

knopje, wanneer men den draad terug trok, kleine-verflapte en rimpelige" deelen van het binnenvlies dezes ingewands vatte en met zig voerde , "welken op deze wijze aan den mond der fonde waren geklemd. Nu was het in dit geval onmogelijk, de fonde er uittetfekken, zonder het vlies te fcheuren , aan het welk zij vast hield. De overleden la chaud , Heelmeester te Parijs , verbeterde derhalven den catheter van petit, ten einde dit ongemak te; vermijden. Hij liet namelijk deze fonde zó maaken, dat de draad meteen knopje voorzien was, het welk door dé holte der fonde tot aan derzelver mond kon gebragt' worden , zo dat het knopje denzelvén zeer naauwkeurig floot en met zijn eind de gedaante van eenen ongeldroppel maakte en dus1 even als de gewoone catheter gevormd was (kk). Deze ibnde, welke het gebrek der eersten niet heeft; brengt men in de blaas, trekt er dan den draad uit en de pis loopt af. Zedert dat ik de fondé van la chaud ken , bedien ik mij van geen andere en verkies ze altijd voor de gewoone catheters (t).

.. [Zié eenen zodanig verbeterden Catheter van den heer La chaud bij J. Z. platner Ilandl tot-de chirurgie, pl. III. fig. 35.]

(*) In het voorbijgaan moet ik hier evenwel ook melding maaken van den-.buigzaamen catheter van den heer theden, welken hierin de zilveren overtreffen, dat zij ge» maklijk in het gebruik zijn en zonder eenig ongemak eenen geruimen tijd in de pisbuis kunnen gehouden worden. Zie Sendfcbreiben an den Herrn Prof Richter in Gbttingeri die neue erfundenen' Catheter aus der réfina elaftica betreffend von dem Köningl. Preufz. General-Chirurgtis The* ien, Seri. 1777. 8. Te Parijs heb ik bij den heer Ber-