is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving der Oostindische etablissementen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C E I L O N. 95

vernenr , wyl de publieke voonplanting van die

Religie niet geoorloofd zy Voor 'c overige

is Colombo weegens de onveiligheid van dies Rhee, als zynde maar in eenige maanden van 't jaar genaakbaar, gantsch geen van de minfte Vesting. Dezelve is aan de Land-kant zeedert eenige jaaren ook merkelyk verfterkt, en om dat het Hof zo digt by legt, kan men voor de Hoofdplaats geen

gefchikter plek gronds uitkippen; — en zulks

te meer, om dat Colombo genoegzaam in 't midden legt derCaneel- Bosfchen, alhoewel dien reukbast met en benevens alle andere Koopwaaren naar Gak moet worden gezonden om aldaar in de Scheepen voor Nederland ingelaaden te. worden.—

Vyf mylen Noordwaards van Colombo legt eene andere Vesting, doch van minder aanbelang, te weeten Nigombo, wordende om dies nabyheid aan het Hoofd - Comptoir maar doof eene kleine bezetting bewaard. In dit Diftriét groeit de

beste foort van Caneel, en het leeverd teffens een groote kwantiteit Cayer, zynde den bast van den Cocusboom , waar van men in de Indië touwen maakt, die veel op kleine Zee-Scheepen gebruikt, en aldaar genoemd worden CayercoHwen.

Jafnapatnam is een Plaats van gewigt. ——— Het plagt in oude tyden een Koningryk op zig zelye te weezen; doch naar de komst der Neder-

der-