Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23 > ü,' Heer! beveel ik al mijn zorgen, Dan rijze ik vrolijk, in den morgen. En leg ik eens mijn leven af, 'k Daal dan gerust in 't ftille graf.

Ma F. H.

MORGENZANG.

Wijze: 6 Kersnacht, fchooner dan dt dagen.

Gedankt zij God! —j ik mag verrijzen.

Een nieuwe blijk dier gunstbewijzen ,

Die Hij aan 't zondig menschdom geeft.—. V/at zijn wij, fchepfels, klein van waarde, Bij Hem, die hemel, zee en aarde,

Uit louter niets, gefchapen heeft! —

* * *

'k Lei mij, vermoeid, op 't rustbed neder, Onkundig, of ik immer weder

Het morgenlicht aanfchouweu zou.

'k Beveelde mij aan zijn genade, Zijn Almagt floeg het fchepfel gade,

Ten blijk' van haare onkreukbre trouw. -— B 4

Sluiten