Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. gt$

deugd iet hoogerszie, waar naar ik nog zou kunnen ilreeven. Daar voor zal ik zekerlijk zorgen, Romeinen! om, het geen 1 ik nu als Conful verricht heb, alsambtloos 1 Burger {baande te houden en aan het zelve ! roem bij te zetten, opdat de haat, dien ik mij misfchien in het behouden van het Gemeenebest verwekt heb, mijne haaters. kwelle en mij tot eer gedije. Met een woord , ik zal mij in het Gemeenebest zoodanig gedragen , dat ik altijd indachtig ben , aan het geen ik verricht heb, en zorgen, dat hetzelve door dapperheid en niet bij toeval fchijne verricht te zijn. Gij Romeinen! daar het reeds nacht is, vereert dien jupiter, die de Befchermer van u en van deze ftad is, en gaat naar uwe huizen: bewaakt ze zorgvuldig, gelijk in den verlopen nacht; dat zulks niet lang zal behoeven en gij in beftendige rust kunt zijn, zal ik voorzien, Romeinen ( i ) /"

Den volgenden dag , zijnde de vierde van Wintermaand kwam de Raad bij een, om de belooningen te bepaalen voor de

Gal-

(i) Cic. in catil. Orat. III. c. II, ia. XIV. DEEL. Kk

VI.

boek

VIL

IOOFDIT.

. voor C.

6a. . van R«

690.