is toegevoegd aan je favorieten.

Briefwisseling tusschen de familie en bekenden van den vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 170 >

want gy weet ik ben een dood vyand van dat pruilen, myn hart ligt op myn tong, en dus moet het 'erby my maar uit. Nauwlyks was hy ook weg, of ik gaf Mama myne verlegenheid te kennen, die zyne koelheid ook wei opgemerkt had, verhaalde haar de ganfche hiltorie, nam de billyke beltraffing, die myne baldadigheid verdiend had, ook in dank op, en beloofde haar den Hr. Spiritus, zo dra hy hier kwam, over het gepaffeerde ernftig om vergiffenis te zullen vragen, Intuffchen geloofde Mama met dit alles, dat 'er nog iets agter ftak, en dat ik haar wel de waarheid verteld had, maar miffchien eenige kieneomftandigheden agter hield. Dan, wy werden wel haalt nog meer van de reden zyner te onvredenheid overtuigd. Want toen ik tegen den avond aan myn pianoforte ging, en een fonaat van Neuman om te fpelen opzogt, vond ik een daar byliggende gefchreven Comedie, die de Hr. Spiritus in't heen gaan daar neder gelegd had.

Wat floeg ik een paar oogen op, toen ik las De Gevaaren der Jeugd, dewyl ik my niet erinneren konde, dat

my-