Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24a GENEES- en HEELMIDDELEN

en pislozing te bevorderen. Te regt word dus de vlier als een huismiddel in veefe. ziekten gebezigd in een land , waarin veele kwalen uit eene beletting van natuurlyke uitwaasfeming voortvloeijen.

Het twede foort van zweetmiddelen is geheel verfchillend van het eerde; deze prikkelen de vaten, en persfen als het zweet uit, door een vermeerderde werking van het geheel vaatgedel, waardoor het bloed van de inwendige deelen naar de oppervlakte des lighaams gevoerd word. Hiertoe behoren alle de fpeceryen, 't zy uit- of inlandfche. Sydenham bediende zig veel van de faffraan, wanneer hy zulk een zweetmiddel nodig had. De Engelfchen maken veel werk van de opium in kleine giften , of van de opium met ipecacoanna en een middenzout verenigd, 't welk zy dover's poeder noemen. De opium is zeker een heete aromatieke artzeny, dog het is by my nog twyfelagtig, of de zweeting door de vis anodyna, dan wef door een wezentlyke prikkelende kragt bevorderd worde (0- ~ Deze heete prikkelende geneesmiddelen komen te flade, wanneer de natuurkragten niet in daat zyn deze heilzame ontlasting te bevorderen, en wanneer de ikat der ziekte deze fcheiding vordert. Sydenham, huxham, en vooral de Heer grant, hebben genoegzaam aangetoond , dat in een ware kwaadaartige koorts, 't

zy

In myne Disfi de opis ufu in Jlphylide.

Sluiten