is toegevoegd aan uw favorieten.

De wijsgeerige arts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ECH AAMACHTIGHEID.

23 I

Jcoets, in tegenswoordigheid van enige vreemden, plotsling de maand-ftonden kreeg en die zig uit fchaamte over deeze onbeduidende omftandigheid zoo zeer kwelde,dat zij de koorts kreeg en ftierf,, De maitres van al raschid had zig op eenen dag fterk uitgerekt, waardoor haar arm geftrekt bleef zoo dat zij dezelve niet weder nederwaarts konde brengen. De geneesheeren gebruikten allerlei fmeeringen zonder yrugt. al jafar prees de bekwaamheid en ervarenheid van gabrie l , eenenzoon van bachtistua. Toen men hem geroepen had, verhaalde hem het meisjen hoe zig de zaak had toegedraagen. Als de Keizer, zeide ga brie l, zig niet tegens mij verftoren wil, dan heb ik eene uitvinding, waardoor het fchoone meisjen zal geneezen worden. Wat is dat voor eene uitvinding? zeide al raschid. Het meisjen, antwoordde gabriel, zal hier voor onsjkoomen en ik zal met haar doen wat ik wil; gij ondertusfchen zult mij de handen vrij laaten en u niet terftond vertoornen. al raschid liet zijn meisjen koomen. gabriel liep naar haar toe, bukte zig neder en vattede den zoom van haaren onderrok, als of hij haar hier in het openbaar ontbloten wilde. Het meisjen ontftak ten uiterften in gramfehap, en fchaamte (want zoo iets kunnen de meisjens niet dulden) de hevigheid der hartstocht werkte zoo dat zij fnel haare armen nederfloeg en met beiden handen naar den onderrok greep, om P 4 haa-