is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424 beschrijving der ïujk&n en staaten,

geheele gebouw , zeer vernuftig , bij elkander gebragt zijn , en door welken de rook dus ongemerkt vervliegt. Op de Markt, voor dit gebouw , ziet men een fraaije , met vier ftraalen fpringende , Fontein , waar boven een' koperen Beeld van k arel de Groote , zijn aanzicht naar Duitschland wendende ; rondom de kanten van de koperen kom leest men een Latijnsch opfchrift , waar uit blijkt , dat deze koperen bak, in Anno 1620, bij de Fontein gevoegd werdt. De Lieve Vrouwen Kerk, door karel de Groote gedicht, is een oud zeer Gothiek gebouw , voorzien van een Kapel , waar aan geen marmor noch kostbaare ftof gefpaard is, zijnde de deuren meest allen van koper Muzaik , of ingelegd werk van kleine fteentjens en Paarlmoer verüerd, rustende tevens op koperen colommen , waar aan verfcheiden vergulden beelden gehecht zijn. In deze Kapel worden de bevoorens reeds aangehaalde Reliquiën bewaard; uit den koepel derzelve gaat men , langs een overdekten fteenen brug naar den Toren der Kerk , en van de hoogte dezer Gallerij worden de> Reliquiën aan de, op een zeer breed plat der Kerke , als ook op de Markt , vergaderde , Pelgrims getoond. Voords vindt men onder den Altaar van het Choor eene Tombe, waar onder het lighaam van karel de Groote , in een' zilveren kist befloten , begraaven ligt. Dit Lijk pleeg van ouds te midden in de kerk geplaatst te zijn, onder die voornoemde Tombe , welke uit Marmorfteenen van eene oude Romeinfche begraafplaats ( fommigen willen van die

van