is toegevoegd aan uw favorieten.

Em. Swedenburg, godgeleerd samenstel. Of Kort uittrekzel, uit 's mans schriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5o SWEDENBÜRG'S LEERE

hannes voorgefteld, wiens oogmerk was, om den weg te bereiden, opdat Jehovah de Heere op aarde nederdaalen, en het verlosftngswerk volbrengen kon. Deze voorbereiding ftemt met die geen overeen , welke aan de Israëlieten in de woestyne voorgefchreven, werd, toen de Heer aan moses zyne wet gaf. Niemand kan den Heere zien, en keven. God , welke de liefde zelve is, verfchynt aan de Engelen in de geestlyke zon, en als eene geestlyke zon, evenwel op zekeren afftand, Naderde hy hen zonder zyn vuur en zyn' glans te verzachten, dan zouden zy vernietigd worden, zo gelyk de menfchen vernietigd zouden worden, indien zy de aardfche zon naderden. Dus zonder den doop van Johannes, en zonder de menscheid van. Christus zouden de Jooden by het verfchynen van den Messias gedoodt zyn, want hy was Juhovah, God, onder eene menschlyke gedaante.

NE,