Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C C D

toiie Legint, is te gewigrig, dan dat wij onze» jongen Icezcrs geenc afbeelding daarvan zoude» aanbieden:

De Batavier, door vriend en nagebuur verbrieven, komt zig, op \s priesters raad, Jia dit gewest begeeven^ .

Het Eiland der Batavieren befloeg een groot ge-* geelte van het tegenwoordig Gelderland\ van Holland en van de provincie Utrecht, en hunne aankomst aldaar wordt gefield op omtrent 100 jaaren» vóór-de geboorte van onzen Zaligmaaker.

Deeze uwe aloude voorvaderen , beminnelijke jeugd! waren groot, grof, en fterk vaw ligchaam., cpgewasfen tegen de ongemakken van* lucht enweder, en gehard ten oorloge ; zo lang aij kinderen waren , gingen zij, zelfs in deftrengstekoude., moedernaakt ; ouder geworden zijnde kleedden zij zig met een rok van beestenvellen: men Helle op zo fterk een ligchaam, een hoofd ver-' 1ierd met kronkelende blinkend gee'e hairlokken ; verfchrikkelijk door twee heldere heraelsbiaau«> we oogen, achtbaar door een zwaaren baard.en men sal de waare gedaante van een alouden Batavier hebben : verecnig voords met dit ligchaam eengeerlijke zici3 dapper, ongeveinsd., houw-, her*

Sluiten