is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den landbouw, in de colonie Suriname.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418 UITLEGGING van de

welken men in de Boven-rivieren heeft , geduurende de Regen-tyden.

G-

Galg, is aan een watermolen een flukhouts, behoorende tot den grooten ftoel, waarop tde as van het waterrad of fcheprad rust.

Gallon, een Engelsch woord, zynde eene EngeU fche maat waarvan men zig bedient om de Melasfie te meeten, en houdt omtrent i| ftoop wynmaat.

Golo: zie calabas.

Grondeeters, zynnegers die aarde, pypen, en foortgelyk ongefchikt voedfel ten lyve inflaan,* men ziet gemeenlyk dat negers diezig ééns daaraan gewennen, het niet weder nalaaten konnen, en eindelyk aan de gevolgen fterven; dikwyls ziet men dat zulks uit mismoedigheid voord, komt, fchoon ik niet vreemd ben van de gedachten dat de Zoutwater- of Guineefche negers zulks reeds in hun land hebben gedaan.

Gulz i c, zegt men van gronden welken te geil zyn, en waarin de gewasfen al te fnel opgroeien: dit heeft veel plaats op fuiker- en coffy-plantagiën, vóór dat de gronden met kost zyn beplant.

H.

Houtluizen: een ongedierte, ook bekend on»