is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaakryk register op de zestien deelen van het Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken en onderhoudingen over de natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«35 REGISTER OF HET

Pl

Pleisterwerk in zyn model,: vorm en verdere behandeling befchreeven. . . , xm 125r

Ptiflius, de Wysgeer, kreeg een walg aan de wysbegeerte der Schooien, en tragtce een goeden voorraad van gebruikelyke kundigheden op te doen, bekwaam om den geest te verfieren, en de Maatfchappy tot voordeel te ftrekken; hy maakte eene verzameling van de gewrochten van Hemel en aarde, van gevogelte, gekurven en andere dieren; van planten; Metaalen, fteenen eri gekléurde aarde; van denmensen en de uitvinding der kunften, en gaf die ter befchouwing en beoefening over aan zyne tydge-'

noo-