is toegevoegd aan je favorieten.

Orestes en Hermione, of De kracht der edele en zuivere liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BOEK. 7$

Thalthybius wekte hem op. Welke droomen ontrusten u? zegt hij. Ontwaak, mijn Zoon! de morgenzon blinkt reeds aan de toppen der heuvelen. De altaaren der Godin rooken, en roepen ons.

O! mijn Vader, riep de Jongeling, terwijl hij met uitgeftrekte armen den Grijsaard ontmoette, én hem al'bevend omhelsde, ik'ben

rampzalig, ik beu troosteloos alle hoop

is weg, onherroepelijk weg. Palmire

kan, zij zal de mijne niet zijn!

Thalthybius. Indien het Noodlot dus wil, zo moet gij weten, dat het Noodlot de wil der Goden is. Een groot hart bereid zich

vooraf tot alles. Doch de Godin heeft

nog niets bellist.

jEdon. Niet dan te veel beflist, indien Droomen ooit waarheid meldden. O! Thalthybius, gij ziet mij nog beven! De vreeslij kfte der droomen heeft mij alle de fchriklijkfte gebeurtenisfen van mijn Huis herhaald, •en mij ook de kleinfte hoop ontrukt. O Goden! welke verfchrikkingen , welke gruwelen