Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24o GESCHIEDENIS VAN pen Uwen wil moet opmaaken, ja, dan begeert Gy d» offer! Ik heb het Q toegebragt! ZekeZ -e. met traanen, maar zonder murmureering En al moesten dan deeze oogen, zoo lang zy ziet openen, en myn hart klopt, traanen ftorten • J rnoest dan myn gantfche leeven een voortduu'rend

y rhebynhetdar a!Tdit denkbeew ^ ~

« ik heb het offer U toegebragt!" .

Dus ben ik dan voor altoos, -1 ach i w;p9 er zelf ht, >, cn! WIe? voeg

er zelf by, t geen my nog zoo moeilyk valt en geen myn wederftreevend hart my nog blet uft te fpreeken of te fchryven ! Of hit * ' I- zelf uit tedrukkenJmynk^e ,!I Z'£ gen: - uwe Nicht. efl vergeef g/Uw Zus ï de traanen, met welken zv zelf hJL de eerfte keer ter nederfchryft.'JT" ^ V°°r

Fesdjner aan Ecuards.

Hamburg, den 2/Ien. 'N6^ ik^anu^t afwachten, -

Ach! dat ik vliegen kon! — Wat helpt het? jl kwam toch te laat; want zy is reeds verloof ' -i Zoo fpoedig! zoo fpoedig- — Her m ^aren hals moet nog rood zyn da!r de' f ^ M° -araan zy myne bidt»!.^^ # oogen moeten haar nog branden Z ZV' ■ —en, welke uit 4^%^ ÏT^

fpoe«

Sluiten