is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van Cayenne, of Fransch Guiana.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CAYENNE.

9*

•zonderlinger, dan hen in deeze houding te zien, met groote oogen rond kijkende, en op een kooper wagtende. Dewijl zij zeer fterk zijn, zoude de drukking van hunne kakebeeneh, van tandeh onvoorzien zijnde, eene pijnlijke beet kunnen veroorzaaken, maar dezelve heeft niets vergiftigs. Dee= ze hagedisfen zijn in de Volkplanting zeer gemeen j 'er zijn'ei', die tot vier voeten lengte hebben \ maar het is waar, dat omtrent twee derde van deeze iengte beltaat in deri ftaart, die al te dun is, om 'er èenig voordeel van te trekken. Het is niet zeldzaam , dat men ze van dcezen ftaart beroofd vindt, Wanneer die bij toeval afgebroken is, als bij onze kleine Europeefche hagedisfen, en het gemis vari dit lid fchijnt aan hunne kragt ö'f gezwindheid Ih 't minst niet te hinderen;

Wij zullen niet ortderneemen de befchrijving van alle de nuttige vogelen te geven, welker lijst zeer talrijk iSj wij zullen alleen van dé volgende fpreken i

De koeos, waar vart wij reeds gelegenheid gehad hebben te fpreken, bekleedt onder dezelven den eerden tang; zij vliegen troepsgewijze * en zijn in zommige ftreeken zeer gemeen. Men ontmoet iri eene ongelooflijke meenigte , irt zekere Savanen, verfcheidé zoorten van poclfnippen, en een houtfnip, die van- de Europeefche niet fchijnt te verfchillen, dan door de verfcheidenheid van vederen, die de luchtftreek noodwendig mede brengt. De wilde eendvogel van Europa is aldaar ook bekend, en in Ga. 4t *l+