Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ 6 )

<5iize gemelde dubble Cubicq bevonden hadden dat de ftelling van den Heer Lulofs iri zyn, gemelde werk over de Wynroei- en Pylkühde, aangaande het gewigt van bezonken zuiver Reegenwater in 't algemeen, zoo na aan de Waarheid jkomt, dat men veilig op die gronden mag voortgaan, — te meer daar zulks tot een algemeenen grondregel is aangenomen, en door de Heer, de Marre, wegens het Departement Amfterda.m pok is gevolgd, bepaalende de Cubicq duim Arafterdam in fchoon bezonken Regenwater op 352*81 azen, en de proportie van den Amfterdamfchen voet, tot dien des Rhynlandfchen bepalendeals Ï254>76 tot 1392.

En de Cubicg duim Rhynlandsch tot de Cubicq duim Amftérdamsch als 1 tot i'o5ió.

Op deeze gronden hebben wy alle de koopere Slaaper Maaten met zuiver bezonken Regenwater gewoogen , geevende het gewigt daar van op, en uit welk gewigt den lighaamelyken inhoud in Cubicq duimen Amftérdamsch hebben berekend, en overgebragt in Cubicq duimen Rhynlandsch.

De Slaaper Maaten dïe wy niet met water inogten toetfen, zyn door onderfcheidene mee^inge met de voetmaat, waar uit wy eene gemiddelde proportie hebben genoomen, van Diameeters en hoogtens, om tot de naaste waarheid te komen, bereekend.

Zynde de groote Maaten met eene in evenreedigheid groote Balans, gewoogen, cn daar uit de

be-

Sluiten