Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 p

vrees dat hij het wel verleren zal 'als zijn Meester hem wat meer zulke lesten geevt.

, 0 vi a W\ eï sr a S v- ;''§ -j j a 2 o .1

... 1 PICARD, ter zijde». ■ r

Als 't zo voortging zou ik van befiuit veranderen.

anselmus. _ _

Ik heb:u gezegt, Mevrouw! dat gij niet nodig hebt om u met mijne zaken te .bemoeien, — dcrhalven noch eens om uw mond te fnoereni — gij hebt mij lang genoeg de naam van Aristocraat te lasten gelegen, en ik werk dag ën nacht voor 't heil .van '1 Volk — voor alles wat nodig k. .

•• JSUri. r'oseliïe.

.ïaui ti^iül I y'i cj Gij verilaat zeker door het Volk uwé Vrienden ? — Vrienden : diè^ eveneens denken als gij, en zich niet als op , eigen, ,gr-x>theid toeleggen.

FERDINAND.

Zo ging" 't in de Republiek ook, — men zorgde voor zijn eige Groten , en de Ccmeene Man 'moést-het'gelag betalen. ' .:. &

ANSELmuS, ter zijden.

Ik heb gezegt om mijne ooren met wol te ftoppen, ~* maar neen ! — laat ik liever vertrekken. Volg mij picard!

VI LR-

Sluiten