is toegevoegd aan je favorieten.

Almanak, van vernuft en smaak. Voor het jaar MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 85 )

Heeft zijn verbeeldingskracht I Zijn» dichtgloed aangevuurd; ziet hij zijn wensen volbragt; IFlij vliegt in allerijl, hij biedt haar zijne zangen -

Hij tuurt., zij lacht hem teder aan, Oit is hem loon* genoeg... wat kan hij meer verlangen ?Hij is voldaan.

Kwek hem het wrang verdriet, i Gezonken in heui' arm voelt hij den prikkel niet; jpet de angst op zijn gelaat de fombre vrees verfchi/nenj

Zij drukt hem aan haar kloppend hart, |a enkel blikje doet de nevelen verdwijnen Van zorg en fmart.

Hij krocht haaf lieven mond, Die kusch verzwelgt zijn druk, zij heelt zijn diepfte wond. ^drijft den tegenfpoed, hoe fel op hem verbolgenj.

Het traantje, dat heur oog ontgleedt, •eft in zijn tiltra drop de tegenhcên verzwoljea, Uij keet geen leedr

F* zo»