is toegevoegd aan je favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE SURIKATE. <fr

E> E SURIKATE (*). D^hefwordfifs0 " ^ H°lland °,nder dezen naam ™ «ate gekogt; gekend^ heeft n^T^?" T Werk,met ZO veel Juifth«° e« ooSeel

mar door den a^t/W^Xybf^i^^^r^,f?'fart' wat opwaards loopt, nadert zv meer rn- Hen ™,f j en Ook heeft zy een Lnmerk, d7t b,„a Slïm ZfoSt ï TS f"^ dfr" met dan tot dit dier en tot de Li™. £r, j ■ wï' het zelve

^ h' Hdie ?"? iiaen*>de

Wy hadden deze funkate eerft met meJk ?evneH nm^? • maar haare begeerte tot vleefeh mMSfA' teerjong was, het rauwe vleefeh, dat men haar voorh?e dL en tande?£id " hoenderen; ook loerde zy om jonge dieren te nvi™ i dat7van J°nge »t welk men in hetzelfde^uis^ eenkonyntje, men haar hadt laaten begaan, ^ hieldt ookveeVZ Zyn' Z°

van eyeren. Men heeft hair mP, t r Van Vlfch en noë meer

eyeren, die men?» 't wateLTeldhSr ' faamfevoegde voorfte Jooten zien ni'thaalen. Zy wSerdt vraten 1^^°^ U* den P0t of keteI kauwd hadt. Haai™&2^£^^ £$SSjf naar haaren bek te brengen wat men haar te eeten Taf 7vflf?' °m neer zy dronk gelyk een hond; en dronk geen waïr te/zv tert maakt ware. Haar gewoone drank was haare nif r£ y 5 ,amv ge" zeer fterken reuk hadt Zv fneelde meT L lTrLP ' ,fcï°on, deze]ve een deedt den kinderen geef kwaad eHett Sn?°nfch^di«- Z? huis, daar zy eene afkeerigheid tegen opgevalhldl 7v ?^er van van haare tanden om te Labbeleni, Zit zehrriL S ! ^ Zlg nie£ en krabde op de witte

H3