is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. cxt

op byzondere perfonen, nadir toegepast, vs, 23«29. *. Ten aenzisn der verworpelin-" gen, vs. 22. **. Met opricht tot de uitverkorenen, vs. 23-29. De zaek zelve wordt voorgefteld, vs. 23, 24A „. Toegepast, op de Joden en de Heidenen, vs. 240-29. «. Jn het gemeen, vs. 24b. Kx. Meer byzonder, wordt de zaek, uit de Heilige Schrivten, met opzet bewezen, vs. 25.29.

Ten aenzien van de Heidenen, vs. 25, 26. 33. Met betrekking tot de Joden, vs. 27-29. //. Vervolgens verdedigt de Apostel Gods rechtvaerdigheid, in de verwerping der Joden, uit aenmerking, dat zy dezelve , door hun hardnekkig ongeloov, verdient hadden, Kap. IX: 30. X: 2r.

f. De zaek wordt, in hst algemeen voorgefhld, Kap. IX: 30-33. |. Ten aenzien van de aenneming der Heidenen, vs. 30, XXII. deel. [H 2]