is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige berichten omtrent Groot-Brittannien en Ierland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOTLAND. gl?

ten in een' inham fchuilen die tusfchen 2 groote Rotfen uitgehold is. De Weg van hier naar Glasgow, dien men ten minden voor de eerfte helft zeer middelmaatig van Post-paarden voorzien heefc, loopt eerst dwars door een Schier-Eiland overklompen van barre Bergen naar Stranrawer, en dan tot Girvan toe byna beftendig langs de Kust. De Steedjes onderweegs beduiden weinig, doch zy voegen zoo wel als de bewooners by de kenmerken van 'armoede die van ordentelykheid; de weg is op de ééne plaats beter dan op de andere, doch de Landftreek ten hoogften belangryk. Men is eerst verplicht een onaangenaame anderhalf uuren te doorzwelgen, door dien men na 't verlaaten van Stanrawer niets als .de Zee aan zyne linker en ruwe bergen en Rotfen aan zyne rechterhand ontdekt: dan, nu verandert het tooneel; men beklimt den Berg langs een' Weg, met zeer veel moeite en kosten fchier boven de Zee geformeerd, en op verfcheiden Plaatfen, gelyk ik te vooren dien van Wallis befchreeven heb, uit de Rots gehouwen. Een Zeeboezem en de Ierfche Zee zelve vertoont zich nu ver beneden in de diepte. Men verlaat dit gezicht voor eenigen tyd en ftaat een eng Dal in, tusfchen 2 hooge ketenen van Bergen door welk een Riviertje heen ftroomc; eindelyk beklimt men weder eene verhevenheid , en de Zee vertoont zich op nieuw; men verliest ze nu niet meer uit het oog, en rydt fomtyds over een' zeer zandigen, fomtyds zeer fteenachtigen

weg4