is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige berichten omtrent de Pruissische, Oostenryksche en Siciliaansche monarchiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

195 SYRACUSEN.

en gedenktekenen van het oude Syracufen : eene Stad van anderhalf millioenen inwooners. Het nieuwe gaat in aantal dat van Girgenti niet ver te boven, dat is weinig meer dan een 18000 zielen. Hunne armoede, hunne ellendige gedaante, hun gebrek aan handel en induftrie , overtreft nog dat der burgeren van de zoo evengenoemde Stad. In de heerlyke haven, tot den Italiaanfchen en Levantfchen handel zoo uitneemend gefchikt, lag een enkel Schip om houtskoolen te haaien. Oly en Muscaatwyn zyn anders de voornaamfte voortbrengfelen die in den omtrek gewonnen worden, en die men te Syracufen infcheept. De Muscaatwyn , gelyk ieder weet, is vermaard-, een 6000 Salmen worden er jaarlyks, zoo ik meen, van verzonden: doch ik heb een' rooden en niet zoeten wyn hier geproefd, die ik den anderen ver zoude voortrekken, en boven welken ik niet weet ooit iets aangenaamers en vineufers gedronken te hebben. Weinige Waaren vindt men hier veil; cn diezelfde fchaarsheid van fommige leevensmiddelen die ik reeds te Girgenti heb opgemerkt, by voorbeeld der Appelcinaas, die de dagelyks aanlandende Maltheefer Speronare's er in meenigte zouden kunnen overbrengen, laat zich ook te Syracufen gevoelen. De weinige oplettenheid van het Gouvernement op de welvaart deezer Stad is uit hondert bewyzen op te maaken. De gefchiedenis der Lantaarn voor de Schepen, die de haven