is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32Ó Reize. door Syrië en Egypte.

winter i regen bebouwbaar en bijna vrugtbaar. Zbo* danig Js.de Valei .van B-jfirandel , daar tot boschjes toe gevonden worden; zoodanig is ook de valei var» Fdran, daar de Bedouinen verhaalen dat puinhoopen zijn, welke geene andere wezen kunnen dan die van de oude ftad van dien naam. Voorban kon men alles, wat.uit dien grond te haaien was, 'er uit trekken r» maai- thans aan de natuur of liever aan de barbaarsehheid ovcrgelaatcn, brengt hij niet dan wilde kruiden voort. : Met deeze geringe middelen doet die woestijn drie ftammen van Bedouinen beftaan, die vijf of zes duizend zielen, over haare oppervlakte verfpreid , kunnen uitmaaken ; men geeft hun den algemeenen naam vmTaoudra, of Arabieren van Tér, omdat die plaats de bckendfte

v" HWW ««wëF? van nun land is. Zij ligt op de Oost-kust van den zee-arm van Suez, op eenenzandachtigen laagen grond, gelijk die geheele kust is Haare verdienfte is dat zij eene vrij goede reede en drinkbaar water heeft en de Arabiers breno-en 'er water van den Sinaï,. dat indedaad goed & daar doen de fchepen van Suez. ook hunnen voorraad

van

(a) De Heer N i e b uh r heeft op eenen berg graden met beeldfpraakige figuurcn ontdekt, welke zouden doen gelooven dat de Egyptenaar* in die fcreeken va.tigb.edes Z had hebben.