is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 NATUURLYKE HISTORIE

grooten vogel met kleine infeden, als vliegen, mug* genen graswurmen? Doch zy houdt het uit, en fchynt" in tegendeel hoe langer hoe vrolyker te worden, hoe grooter onder haare zorg het dier wordt, dat zy zelfs zo geheel denkt voortgebragt te hebben. De rechte moeder bekommert zich intusfehen geheel niet om haare nakomelingfchap, maar vergenoegt zich alleen haar ei gelegd te hebben. Zodra de jonge Koekkoek, die van boven bruinagtig graauw, aan de borst grys en aan de buik wit met zwarten golfjes geteekend is. grooter wordt, dyt hy zyn nest verder uit, en maaktal fpeelende de enge opening van hetzelve wyder, om by het uitvliegen des te gemaklyker te kunnen rioorbreeken. Wanneer hy uitgevlogen is., gaat hy op den naasten boom zitten, rekt zich eenige reizen uit, trekt .zyn veêren door zyn bek , en laat zyn ruuwe fchorre flem het eerst hooren. Zo ras dat gekrysch flegts eenige maaien in de ftrcek gehoord is , komen alle kleine vogels van rondomme te famen; het Roodborstje , dc Grasmusch, het Zeisje, de Basterdnachtegaal en Boomnachtegaal vlodderen om hem heen, begroeten hem, bekyken hem van alle kanten, verheugen zich over hem en brengen hem dan uit al hun vermogen voedfel aan. Ily kan zyn bek niet genoeg open doen , zo menigvuldig cetcn brengen zy hem. Het is een groot vermaak te zien , hoe ieder vogel den een den anderen den loef zoekt aftefteeken, om deezen onbekenden van dienst te zyn. En wanneer hy vervolgens van den eenen boom naar den anderen trekt , om zich in het vliegen te oefenen , trekken hem deeze vogelen insgelyks na , en voeden hem zo lang , tot dat hy hunnen onderftand niet meer nodig heeft.

WaiU