Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MYNE HEEREN!

w erden wy in de naastvorige Vergadering van dit Departement, gehouden den 3. January laatstleden , op eene zeer aangenaame wyze verrast, door het kostbaar Gefchenk van het planetarium, door wylen Zyne Excellentie, den Hoog Ed. Geflr. Heer Mr. johan adriaan van de perre, de Nieu-werve, aan wiens verlies wy niet dan met aandoening gedenken, in dit Mufcura geplaatst, welk Kunstftuk door Haare Excellentie Me vrouwe Douariere van de perre, op eene zeer edelmoedige wyze, door den mond van onzen Heer Secretaris Dryfhout, aan dit Departement van het Zeeuwsen Genootfchap werd aangeboden, en door het zelve terftond met dankzegA ging

Sluiten