is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oud heden. 93

de opneming der huizen van het jaar 173a,bragt men 10891 nommers in de lyst der verponding. In het jaar 1739 beliepen dezelven eene fomma van ƒ 5742 5:11: - het getal der inwoneren wordt op omtrent 70000 begroot. De ftad wordt hedendaags verdeeld in zeven-en-twintig kwartieren , over ieder van welken drie of vier bouwmeesters worden aan gefield.

De voornaamfle gebouwen der flad zyn: het ftadhuis, welks oorfprong onbekend is. In het jaar 1573 brandde de toren van het zelve af, en deze werd in 1577 herbouwd. In het jaar 1576 werd 'er eene nieuwe klok in den toren gehangen, welke 9970 ponden gewoogen heeft: het gevangenhuis 's Grayenfiein genaamd, zynde een fierlyk gebouw van fteen opgetrokken. Men is van gevoelen, dat de gevangenhuizen hier te lande , de eerfte fteenen gebouwen geweest zyn, en deswegens den toenaam van fleen ontfangen hebben. Zie daarover van der eyck, Handvesten van Zuidholland', het gemeenelandshuis, in het welk Heemraden, behalven de weeklykfche vergaderingen, nog jaarlyks vier Rechtdagen houden; dit huis pronkt met eenen fchonen voorgevel van Benthemer fleen: de waag en het boterhuis, pronkende met eenen Italiaanfchen voorgevel, en boven welke een vertrek is voor het chirurgyns gilde: de faaihal, de baaihal-, de fusteinhal, de greinhal, de lakenhal, de grote en kleine vleeschhallen, en eene zogenaamde penshal : het magazyn en de fcheepstimmerwerf: de doelen twee in getal, tot den jare 1719, zynde de hand - en voetboog doelen; de kleine doelen is fints dien tyd weg gebroken; de grote, thans eene der voornaamfle herbergen heeft zeer grote vertrekken, en de glazen der zaal pronken met

de