Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbericht. xxix

Willekeuriglijk- te weeren : Zulke flellingén, die ik

liefst

der Nationale Vergadering van 14. juny laatstleden (Dagblad No. 576. pag. 238.) met betrekking tot de zaak der Oude Friefche Regeerings - Leden : " ik laate mij in hunne zake . t, niet in: Dit zal de taak zijn van die van hunnen Raadeen „ van den Rechter , welke hen zal moeten beöordeelen. „ Maar het geen ik'voor mijn óogen zie, het geen Gijlie,, den allen ziet en hoort, is niet dan al te duidelijk! Het ,v is eene Politycque v.eröordeblino zonder gele„ oenheid van verweebing: Het is eene veröordee* „ ling zonder Rechter. En hoe noemt men zulks met ronde ,, Hollandjche woerden ? Ik meen ,'dat de waare naam daar voor „ is een politycque roof,—het uitwerk/el van het recht „ van den langflen degen. " — Dufdanig eenpoLiTycQUEit roof heb ik ondergaan: Vrugteloos heeft de Burger vak marle bij zijn Rapport getragt zulk eene wijze van poli' tycquelijk te rooven te rechtvaerdigen : Het herftel van dien, roof is mij door de hoogfte Magt wettiglijk toegeweezen: En echter tot heden wordt mij het genot van die üitfpraak onthouden ! Dat is met andere woorden : — Ik ben veroordeeld; men heeft mij van 't effect eener wederzijdfche verbintenis, wil* lekeurig en vid faüi, ontzet, zonder mij immer op te roepen, veel min behoorlijk op te roepen;, men heeft mij geen middel van verdediging toegelaten : Op dezen zoo blijkbaaren grond, onder anderen, ben ik, na 't volleedigst onderzoek, door de Opperfte Magt wettiglijk herfteld: En nogthans blijve ik, in een tijd van Vrijheid, zonder eenig nieuw bezwaar hoegenaamd, tegens mij ingebragt, —zedert bijna vier maanden,

van de uitoeffening van mijne Post, en de Academifche Jeugd van het zoo hoog-nodig onderwijs» geheel verftoken!

Sluiten