Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

BRIGANDYNr.

i Hoe? waar is dan de ondergefchiktheid? BRULEGUEüLE. Zwyg... het gaat u niet aan, ik weiger te gehoorzaamen, om dat gy het Recht niet hebt om. my te gebieden.

SANSRÉMORDS. Nu, wy zullen eens zien. De Generaal Miranda; en Leveneur die het beleg Commandeeren, zullen wel raad weeten om u tot reeden te brengen.

BRULEGUEÜLE. Wie? Miranda?... die verlepte vreemdeling, die in Vrankryk is gekomen om een achting te bekoomen, die hein in zyn Land geweigerd wierd, en die om dezelve te verkrygen, zig aan het hoofd gefield heeft van een party lieden die de achting

van het Heelal verlooren hebben, O! ik

vrees hem niet en wat Leveneur aangaat,

ik wil wel bekennen, dat ik my over hem verwonder ; hy was myn Officier in het Regiment des Konings ,waarin ik agt jaar onder hem gediend heb, doe was hy een braaf en gevoelig man, een vriend van zyn makkers en van de Soldaaten, ik had nooit van hem gelooft dat hy in ftaat geweest zou zyn om eens de zaak van zyn Koning te verraaden, en het Leger tot dwaaling en misdaad te brengen. Maar hy zy dan B 5 wie

Sluiten