is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spectatoriaal toneel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de Prins Schoorsteenveger. a»^

L o p.e.

Als een Lijfknegc.

G u s m a n. Dat beteekent niets: Als een commies.

Lope. Zoo waaragtig! dar, gaat er over heen.

G u s m a n. Laat ons nu den rok eens zien.

Lope. Zeer gaarne hier is ze.

G u s m a n. Oh! monfieur Lope, hoe flegt is dat genaaid, en wat een dunne voering.

Lope.

hccrtih'XHgt, of uit helangrijie imugtea met opoffering van 't alge* meen nelzijn i moet m«n echter, zoo veel mogelijk,het haat» lijke daarbij vermijden, om dat zelden een der partijen zig geheel zonder lchuld bevindt, en dikwils zij, die het meestlchreeu» wen van naarheid en regttn voor te ftaan , dezelven in tegendeel op het onbelchaamdst vertrappen. Is ook nimmer de haat* lijkheid groter dan wanneet men in tijden van oneenigheid zeiven verkeert, zoo kunnen Satirieke trekken vonral dan wei» nig nut veroorzaken, waarom wij die ftecds vermijden 5 voor hun nogtans die 't anders verkiezen is de volgende verandering alhier geplaatst.

Lope.

Als een >.>.. Democtatiesch Burger!

G u s m a n.

Dat beteekent weinig: als een Zutphetuch ArifloeraatJ

\ P *