is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneeloefeningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ 1) £ V ft O O M E.

heb, Meisje! geen mensch tot mij toe te laaten, en als gij komt, eerst aan de deur te kloppen.

VIERDE TOONEEL.

christina (gaat na haar bureau, haalt daaruit eenige papieren en Jchrijfgerecajchap.)

Men ftclt al uit, — men fielt al uit met veranderingen te maaken in zijn uiterften wil, of men daar altoos den tijd toe zou hebben en nu is mijn vriendin mij weêr voorgegaan. — Over een week zaten wij hier nog bij elkander en lazen uit de Verhandelingen van Jtrufalcm elkander voor _ cn thans — thans is haar geest misfehien reeds bij den geest van dien voortrcflijken Jerufalem.

(Z'.j ziet de papieren in, aan de tafel zittende.)

Ja hier —> hier is het, dat ik zorgen moet —>