is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 Augusti 1797'

den eener diergelijke Adfignatie was overgegaan, hun daar van zoude zijn kennisfe gegeeven, ten einde met eikanderen middelen te beraamen, waar door aan het bedoelde oogmerk konde voldaan, en de betaalinge voor hunne cas, die zich thans in eene vrij flegten ftaat bevindt, gemakkelijker gemaakt worden; En dat aan de andere zijde het bekend was , dat op de laatstgehoudene Landfchaps Vergadering op voorflag van het Gecombineerde Collegie het Provinciaal Collegie bij refolutie was gelast geworden om eene gelijke fomme uit de Domeinen aan de Quartieren Zutphen en Veluwen te doen geworden , als door het Quartier van Nijmegen genoten is, en, inval daar toe geene penningen voor handen waren, zulks onverwijld aan opgemelde Gecombineerde Collegie te communiceren, ten einde als dan over het door dit Quartier ontfangen met de andere Quartieren, betrekkelijk de fubdivifie, te liquideren :

Dat derhalven aan 's Landfchaps gemanifesteerde intentie zouden derogeren, indien zich bereid verklaarden, aan het verzoek van betaaling te voldoen , en dienvolgens zich in eene indispenfable verpligting vonden de voldoening der op hun getrokken Adfignatie te declineren.

Waar op gedelibereerd en in achting genomen

zijn-