is toegevoegd aan uw favorieten.

De man in zyne uiterste natuurkrachten; of, De vrouwenvriend van smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( nS )

wachtft iets voor, waer door hy geleegenheid kreeg , om mee Leonora tuffchen vier oogen te fpreeken. Hy was gewoon zich tot diep in den Nacht met de Letteroeffenirg te vermaeken, en ten dien einde des avonds omtrent negen uuren , of wel iets heter, wanneer zyn Vader en 't ganfche Huisgezin zich ter ruft begaven, naer zyn Boekvertrek te gaen. Maer op zekeren avond, door 't mooi weer en heldere Manefchyn verlokt, bleef hy, tegens zyn gewoonte, in 't gemeen Vertrek, voor de Glazen , een Pyp zitten rooken. De Klok had reeds tien uuren geflaegen , wanneer hy om de aengenaemheid van de Lucht een Venfier opende, en daer uit ging leggen. Hy zag rontom, doch xvierdt niemant gewaer. Een weinig daer na hoorde hy de ftem van een Vrouwsperfoon, die hem goeden avond wenfehte. Hy keek van ter zyde, langs de Huizen heene , en bevondt, datze niet ver van hem af uit een Venfter lag. De welgegronde verbeelding, dat het Leonora was, deedt hem deeze geleegenheid niet

ver-