is toegevoegd aan uw favorieten.

Judicieel formulier-boek, van allerhande schriftuuren [...] gebruikelyk voor hoogere en laagere rechtbanken, in de provincien van Holland en Utrecht [...] dienende tot een supplement van de Papegaay of Formulierboek van mr. Willem van Alphen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m Hoofdjl. VAN VOEGING VAN EEN DERDE- 43°

,„a* ap Tmnetrant verder gehouden de Dupliek ff^B ea her proces re vol-

trekken.

XLT. HOOFDSTUK. VAN VOEGING VAN EEN DERDE.

§. u

Wanneer een Derde zig met een van de partyen wil voegen , wmd Teenevan de laatstgemelde uit het proces gemeen. maar hS zcFw-op beider naamen voltrokken; deeze VOEGiNC gclehiedt ot by Requefte of met een Notul op de Rolle diesaangaande te prefenteeren.

2.

Welke notul, zo op de naam van den ptincipaalen Litigant als den gevoegden, aldus geftelt word:

Diedenhoven A. Impetrant. en B. voor zyn InteresJe gevoegde. Contra C. Gedaagde. Eifch doen.

„ Hy in kragte van „ Procuratie op den „ . . . voor ......

„ gepaflëert , diende „ van Eifch, concludee„ rende, alsby dezelve.

Kk ka

5. In*