is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het verband tusschen de zede- en staatkunde. Of Eenige bedenkingen over de vraag: in hoe ver is het mogelijk de zedelijke pligten van het gezellig leven in de bestiering eener volksmaatschappij te betrachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 HET VERBAND TUSSCI1EN

komt de zekerheid uit de oudheid,. en de vergenoegdheid uit de gewoonte voort. Is in de

rechten en bezittingen, in de innerlijke gefteldheid der zaaken iets tegen het oude herkomen doorgezet, is de gewoonte verbroken, gefteld ook beide zij met de beste oogmerken, en door de meest gepaste middelen gefchied, en in 't vervolg als bewaarheid en nuttig bevonden, altijd echter zal bij den grootften hoop, de eerbied voor de wetten verminderd zijn, en hunne vergenoegdheid met hunnen Band merkelijk gekrenkt het zal zelden misfen, of herhaalde poogingen zullen 'er worden aangewend, om het oude te herftellen, en op deeze wijs blijven de zaaken lang in eene wankelbaarheid, die ook voor de beste beBiering zeer ongunBig is. Zo brengd ijdere verovering nieuwe oorlogen voort, en zelden is de veroveraar zeker van zijne bezitting, ten zij hij eenen tweeden en

dikwijls zwaaren ftrijd deswegens doorftaat

de rede hiervan is duidelijk een volk, 't welk

een gedeelte van zijn land door het oorlog verliest befchouwd zich in weerwil van alle vredeshandeiingen nog half als den rechtmaatigen eigenaar van 't zelve, en neemd zich voor bij de eerfie gunstige gelegenheid 't zelve te zullen herneemen. .

De eerfte veroveringen van l ode wijk XIV. in de Nederlanden, kosteden weinig bloed, maar welke lange en verwoestende oorlogen wierden daaruit niet gebooren? thans heeft de tijd die wonden gebeeld, en de bezittingen in die oorden verzekerd. — Het zevenjaarig oorlog wierd eigentlijk nog om

Si-'