is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van zijne excellentie [...] jonckheere, Ahrimanes, Typhon, Thammuz, Beelzebub, Ashmodæus, Sammael, Dæmon, Lucifer, de groote.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 LEVEN VAN ZIJN EXCELLENTIE

geld terug begeerde en geen' vrijer noodig hadt, (dit meende ze juist zo niet.) Ahrimanes (want deze jongeling was niemand anders dan onze held,) moest deihalven met het geld weder ongetroost opwandelen, doch zeide in het heen gaan: Ik zal weder komen en aanhouden, gij moet een' rijken vrijer hebben ;nd acht dagen kwam hij ook weder, en wel des morgens om zes of zeven uuren, terwijl ze bezig was met de (toep te feilen , en zeide : lestmaal weigerdet gij het geld aantenecmen, daarom zal ik u eens doorftrijken , en klopte haar daarop wakker af, haar te gelijk het bundeltjen kruiden van Doctor simon uit heur jak fcheurende. Zeekerlij k moet die burger adriaan' klaassen op een dille plaats der flad gewoond hebben , of de buuren moeten dien ochtend niet vroeg bij de hand geweest zijn; immers het verhaal zegt niet dat 'er iemand op dat geweld kwam uitkijken. — Sedert verhuisde zij weCr , en kwam bij een oude vrouw, roeltje genoemd, te woonen , uit wier huis ze eindelijk kwam te trouwen aan zekeren cornelis willems, met wien ze ook zeven jaaren

lang,