is toegevoegd aan uw favorieten.

Carolina van Eerburg, of de rampen der liefde; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, T O O N E E L S P E L. 93

BE BARON EDUARD»

En tlat konde haar beweegcn ?...

SOFIA.

6 Ja, Baron! nu zie ik 'ti als ik arm ben, dan — dan...

JOANNA.

Het is mij te rond: want daarna verhaalde ze mij hier een' oom te hebben gevonden, die haar...' SOFIA.

Een oom? en dat zeide ze u T en mij niet? Ach! Zij mint u veel hartelijker. Ik, arm meisje! DE BARON EDUARD. Cij zult de mijne zijn, hoe armer, hoe liever!

A G T S T E T O O N E E L.

'SOFIA, JOANNA, DE BARON EDUARD, PR a T ER.

PRATER.

N eern het mij toch maar niet kwalijk \ de Baron Joan.

JOANNA.

Waard! Waard ! dat gij ons dien mensch niet boven laat.

SOFIA.

Cij hebt een' broeder, Eduard!

Dfc