is toegevoegd aan je favorieten.

De vrindenraad, of Het welgelukt ontwerp; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T ÖONF, ELSPEL. 97

d e pastoor.

Lieve freule! God zegene uw voornemen! Gy fnaakt een' man gelukkig, die het verdient. En gy, myn waarde heer Waldheim! uwgeluk is benydenswaardig: gy hebt alles gekregen wat men op de aarde kan verlangen.

Fr. louize.

Ik heb de infpraak van myn hart opgevolgd, mynheer pastoor, en hoop welgedaan te hebben.

wild.

Genadige freule! gedoog dat ik u myne dankbaarheid betuig: myne blydfchap kent geen palen, nu ik myn' overften gelukkig zie.

waldheim.

Lieve Louïze, befchouw in dezen man een' vrind, wien ik alles verfchuldigd ben. En gy, myn waarde Wild! befchouw, als ik deze waereld verlaat, myne Louïze als myzelven, en verlaat haar niet zo lang gy eene van beiden leeft.

wild.

Ten minste zo lang als myne diensten nuttig en welbehagelyk zyn.

waldheim.

Top, Wild! uwe hand daarop; maar, neen, ik wil uwe hand niet: uw woord is zo goed als uwe hand. En nu, kinderen, laat al het buigen en voetfleepen achter: te veel komplimenten bederven doorgaands al myne vreugd.

G MN-