is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap, opgericht te Weesp, onder de zinspreuk: Voor het menschdom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43* OVER DE ONSTERFELIJKHEID

met grond kunnen aanmerken dat die zucht naar kennis en geluk meer algemeen tot de menschlijke natuur kan betrekkelijk gemaakt worden , welke zich uitftrekt tot vermeerdering van aardfchen voorfpoed en uitwendigen ftaat, dan die zucht welke zich bepaalt tot onderwerpen die 's menfchen verheven kennis vermeerderen en alzoo meer betrekking hebben omtrent des menfchen waare beftemming, waardoor alzoo zijne verftandelijke vermogens in zaaken van verhevene natuur meerder worden uitgebreid en een mensch alzoo zijne rechte waarde kent, en daardoor zich gefchikt maakt voor dien toekomenden ftaat , waarin zekerlijk meerder verhevene kennis een gewigtig deel van onze zaligheid zal uitmaaken , zich alleen te bepaalen bij bezigheden die tot dit leven be. hooren, word dus niet volbragt volgens het geene ons is bekend gemaakt het oogmerk waartoe wij op deze wereld gefteld zijn ?

Hoe veelen intusfchen onder ons zijn ten uiterften onkundig ajs het tot denken van een' verhevener aart zich bepaalr. en zulks alzoo geheel afgezonderd is van hun gemeen dagelijksch beroep? En hoe veelen zijn ook

on-