Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol Volk, Blijspel.

«9

TWEEDE BEDRIJF.

(Het Toneel verbeeldt de eetzaal; in dezelve ziet men een trap, die r.aar een opkamer, zijnde bet ftaapvertrek van Duper, leidt; een raem van deze kamer komt ir de eetzaal uit. De flaapkamer is donker; maar in de eetzaal is het licht aangejloken.~)

EERSTE TONEEL.

De Reiziger, Kaatje.

De Reiziger. (Hij zit alleen aan een tafel, voor vier perfonen gedekt , en waarop eenig koud eten /laat. Hij zoekt in zijn brieventasch, en zegt op bet oogenblik, dat bij Kaatje ziet binnen komen, als in zich zelve prater.de?)

Op Rotterdam twintig duizend guldens, dat geld is zeker; tagtig duizend op Arnfteldam; de volleedige in vordering zal wel wat moeite inhebben; maar ik val niet heel ongemaklijs , ook kan ik nog wel wat wachten.

Kaatje.

Dat fchijnt een goed man te wezen; misfchien be, hoort hij tot het gezelfchap van die Heeren. Ik

zal

Sluiten