Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166 TWEE EN TWINTIGSTE GESP REE.

nen waarom hy zich op den Keizer had beroe- j pen , en predikte vervolgens Chriftus , en ] fchreef van daar eenige brieven aan verfcheidcn j Gemeentens.

MIETJE. Hoe lang is paulus toen te Rome gebleven ?

VADER.

Twee 'jaaren, en arbeidde met veel vrugt in ] 't Euangelie. Na zyn vertrek heeft hy nog eeni*ge landen doorgereist, en vertrok toen weder naar Rome, latende op weg zynen reisgenoot' trophimus te Mikte krank (*). Aldaar te Rome., heeft hy als een martelaar van jesus christus! zyn leven geëindigd, zynde onder de regee-j ring van den Keizer nero onthoofd.

JAN.

Nu verzoek ik Vader! dat gy ons wat mededeelt van de brieven, welke paulus heeft gefchreven.

VAi

(*) a Tim. iv: 20.

Sluiten