is toegevoegd aan uw favorieten.

Grammatica Latina Gerardi Joannis Vossii contracta

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft 34 Colloquiorum Scholafïicorum. tit, aut aliquem incitat: ex quo fit, ut fiepe notandus fit, deinde vapulet. N. Quid vis faciam? M. Cur non fajpe mones? N. Nunquam defifto monere. M. Perge, precor N. Nihil eft, quod. me pieceris: nunquam ceffabo, donec (voience Deo) aüqua ex parte fe correxerit. M. Sic ufurpabis Catoms ppedtJKnm': quando monesaiiquem: nófticetera. N.Sed oro te, mi fVJarce,ut mihi rénunties» quoties eum nota veris, M. Nunquam finiseffet: adeo frequent eft nomen ejus in meis commentariolis. N. Saltem fac me femel certiorem, cüm primüm cornmiferit, quo fit accuiandua: tüm ego dicam patri, cujus vei ba magis timet, quam verbera. M. Jftuduon eftparvuffl boua; indolis argumentum. N. Ita ïpero quidem. Facies igitur, quod rogo? M. Ego veró, atque libens.

C O L L O Q. X " V. Argumentum: Nicolaus Okerio arcanum commisfum extorquere fruftra conatur, Amicus alter idem. Exemplum taciturnitatis in celaudis amicorum confiliis. Item in curiofos aicauorum fcrutatores.

QNICOLAUS, OBETvTUS. uid confilii traétabas modó cum praceptore? O. Si fcire cupis, illum percontare. N. Cur me celas? O. Ne palam facias. N. Non ideó (crede mihi) te rogo, ut id proferam: quid enim proficerem? O. Quainobrem igitur tam cupidè rogas? N. Nimirum, ut mecum tacitus gaudeam, fi quid boni audierim. O. Itane paratus advenis, ut a me extorqüeas, quod mihi uni, idque a pra;ceprore, creditum est? N. Quod mihi dixeris, furdo, & muto diftum puta. O. Fgo-ne tergum mcum in fidem mam committam? N. Id profeftö potes, & quidem fine periculo. O. Nunquam dices tam commode, ut iftud mihi perfuadcas. N. Dabo fidem, sie tacitururn. O. Etiam, fi ter quater fanchslimè juraveris, non proqam. Proinde tu define percontaiï. N. Hem, ubi eft illa noftra amicitia? O. Nelcis diétum illud fapientis? Qjio-t tacitum esfe vis,nemini dixeris, N. Audivi aliquotïes: fed quod

ami-